An cat fiadhaich

An cat fiadhaich

Nuair a chaidh e à bith: cha deach e riamh à bith am Breatainn, ach bha uair a bha e air feadh an àite. Bhiodh am bàrd, John Clare, a rugadh ann an 1793, gan coimhead na bhalach ann an Northamptonshire. Chan eil e a-nis ach ann an corra sgìre ann an Alba.

Adhbhar: Sgiùrsadh

Inbhe: Math. Tha a bhun ghinteil ìosal, ach tha tòrr tar-ghintinn air a bhith ann ri cait taighe. Ach tha atharrachadh mòr ann am beachdan gheamairean is eile a bha uaireigin gan sgiùrsadh.

← Am bison     Tiùna na gorm-ite →

Till gu toirt air ais ghnèithean