Am bìobhair

Am bìobhair

Nuair a chaidh e à bith: meadhan an 18mh linn air a’ char as fhaide.

Adhbhar: Sealg

Cumhachd àraidh: Bidh bìobhairean a’ cruthachadh àrainn a leigeas le ceudan ghnèithean tilleadh is soirbheachadh. Bidh iad a’ slaodachadh sruth aibhne, is a’ beagachadh cunnart o thuileachadh. Bidh bradain òg a’ fàs nas luaithe is nas fheàrr ann an sgìrean sa bheil am bìobhair.

Inbhe: Chaidh am bìobhair a thoirt air ais gu soirbheachail an Cnapadal an Alba. Tha iad a’ soirbheachadh gu neo-oifigeil ann an Abhainn Thatha is sna leas-aibhnichean. Tha iad cuideachd stèidhichte ann an Abhainn Otter ann an Devon. Tha am poball a’ toirt taic do ath-thilleadh a’ bhìobhair.

← Am madad     Am bison →

Till gu toirt air ais ghnèithean