Y Stwrsiwn

Y Stwrsiwn

Dyddiad diflannu: 19eg canrif o bosib

Rheswm: Llygredd, gorbysgota, argaeau a choredau.

Statws: Byddai ailgyflwyno’r Stwrsiwn yn gofyn am welliannau mewn triniaethau afonydd a môr.

← Tiwna Asgell Las     Buail →

Back to reintroductions