Mike Daniels

Mike Daniels

Mae Mike yn bennaeth tir a gwyddoniaeth mewn elusen o’r enw Ymddiriedolaeth John Muir. Fel rhan o’i rôl mae o’n gyfrifol am reloli eiddo’r Ymddiriedolaeth. Mae John yn gryf o blaid ailwylltio. Pan roedd o’n 16 oed, roedd ymhlith y sawl a ddechreuodd adfer ystad Creag Maegaidh yn yr Alban. Mae o wedi bod yn frwd iawn dros adfer ecolegol byth ers hynny.

Cyn iddo ymwneud â’r Ymddiriedolaeth, gweithiodd Mike am saith mlynedd gyda Chomisiwn Ceirw yr Alban. Mae o wedi gweithio gyda Sefydliad Macaulay, Coleg Amaethyddol yr Alban a Threftadaeth Genedlaethol yr Alban. Mae ganddo radd mewn Ecoleg (Rheoli Bywyd gwyllt) a PhD mewn bioleg a diogelu cathod gwyllt yn yr Alban. Pan nad yw yn gweithio mae o’n mwynhau bod allan yn y bryniau ac ym myd natur.