Elaine Gilligan

Elaine Gilligan

Pennaeth Rhaglenni Cyfeillion y Ddaear (Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon) yw Elaine.

Dw i wedi fy magu gyda Chyfeillion y Ddaear. Gan ddechrau fel gwirfoddolwr yn y Brifysgol tan heddiw lle dw i’n eistedd ar Fwrdd Cyfeillion y Ddaear Rhyngwladol, dw i wedi bod ar siwrnai ryfeddol o’r lleol i’r byd-eang gyda Chyfeillion y Ddaear. Mae fy mhrif ddiddordeb a’m gwreiddiau mewn ymgyrchu lawr gwlad, a finnau wedi arwain ein gwaith gweithredol am flynyddoedd lawer. Dw i wedi sefydlu ac arwain rhaglenni gwaith mawr ar yr hinsawdd, natur ac adnoddau. Ar hyn o bryd, dw i’n arwain ein gwaith ym meysydd natur, bwyd a ffermio gan edrych ar beth yw goblygiadau Brexit i’n dyfodol. Mae gen i beth wmbredd o brofiad a dealltwriaeth i’w gynnig a dw i’n edrych ymlaen at gefnogi Dad-ddofi Prydain wrth arloesi gydag ymagwedd newydd tuag at adfer natur.