Cuir fios

Taing airson d’ ùidh ann an Rewilding Britain. Seo mar a chuireas tu fios thugainn.

’S e buidheann beag a th’ annainn a’ dèanamh nas urrainn le ar goireasan. Tha e furasta fios a chur thugainn leis an fhoirm gu h-ìosal. Freagraidh sinn cho luath ’s as urrainn.

Airson phàipearan is mheadhanan,  theirig gu duilleag nam pàipearan.