Pròiseactan ath-fhiadhachaidh

Tha ath-fhiadhachadh a’ dol mar-thà ann an cuid de Alba, Sasainn is sa Chuimrigh

Tha mòran dhaoine dealasach a-muigh an sin. Tha iad airson gum bi cùisean nas fheàrr san àm ri teachd. Ach tha feum air tuilleadh. Is tha feum air barrachd phròiseactan mòra a leigeas le nàdar sealltainn às a dhèidh fhèin air tìr.

Chan eil ath-fhiadhachadh ann an ainm nam pròiseactan an seo. Ach ma tha duine ag ùrachadh àrainnean, a’ toirt air ais shiostaman beò no a’ càradh milleadh eag-eòlach, sin ath-fhiadhachadh.

Tha sinn an dòchas gum brosnaich na pròiseactan seo thu. Tha sinn airson taic a thoirt dhaibh agus feadhainn eile a thòiseachadh.