Gnèithean gan toirt air ais

Tha e cudromach prìomh ghnèithean a thoirt a-steach a-rithist a Bhreatainn

Thar nan linntean, chaill Breatainn iomadh gnè bunaiteach. Chan ann mar sgeadachadh san eag-shiostam a tha gnèithean ann mar am bìobhair, an torc is an lioncs – tha obair aca mar innleachdairean an eag-shiostam is tha iad riatanach airson deagh àrainneachd nàdarra.

Tha fios againn gu bheil prìomh chreachadairean, mar an lioncs is am madadh-allaidh, cudromach ann an eag-shiostaman fallain. Bidh iad a’ stiùireadh pròiseasan eag-eòlais o bhàrr sreath a’ bhìdh gu bonn. Canar eas trofaig ris a seo. Faic am film goirid (4.5mion) Mar a bhios madaidhean-allaidh ag atharrachadh aibhnichean mar eisimpleir den seo.

Tha an t-eas trofaig a’ sealltainn nach obraich siostaman beò gu ceart ma tha beathaichean mòra a dhìth. Sin as coireach gu bheil e bunaiteach do ath-fhiadhachadh an toirt air ais.

Ann an sgìre ath-fhiadhachaidh sam bith, bu chòir measadh a dhèanamh air gnèithean bunaiteach a tha a dhìth. Cha bu chòir gnèithean a thoirt air ais mura bheil taic mhòr is aonta ann on mhòr-shluagh. Bu chòir an co-dhùnadh deireannach a dhèanamh cuide ri sgìrean ionadail is uachdarain.

Tha sinn a’ coimhead air a seo san ùine fhada is tha sinn mothachail gur dòcha gur e ginealaich ri teachd a nì co-dhùnadh air cuid de ghnèithean a thoirt air ais. An seo tha sinn a’ measadh cuid de ghnèithean a tha a dhìth is dè cho freagarrach ’s a bhiodh iad airson an toirt air ais.