Muc-mhara ghlas

Muc-mhara ghlas

Nuair a chaidh i à bith: o chionn 400 bliadhna.

Adhbhar: Sealg

Cumhachd àraidh:Cumaidh mucan-mara taic ris an eag-shiostam gu lèir. Bidh iad a’ toirt mathachadh suas à grunnd na mara is ga leigeil mu sgaoil san t-salachar aca san uisge gu h-àrd. Tha sin na thodhar do phlanctan a tha a’ toirt beatha do ghnèithean eile.

Inbhe: Bha uair a bha a’ mhuc-mhara ghlas bitheanta ann am fadhlaichean is ann an tanalach bhàigh. O chionn ghoirid rinn a dhà aca an slighe on Atlantaig chun a’ Chuain Shèimh. Tha feum air barrachd rannsachaidh son faighinn a-mach an gabh an toirt às a’ Chuan Shèimh airson briodadh.

← An iolaire-mhara     Lioncs →

Till gu toirt air ais ghnèithean