Lioncs

Lioncs

Nuair a chaidh e à bith: O chionn mu 1,000 bliadhna.

Adhbhar: Call àrainneachd is sealg.

Cumhachd àraidh: Bidh e a’ cuideachadh coillteach is coilltean nàdarra gu bhith ag ùrachadh is ag atharrachadh. Tha iad a’ beagachadh àireamh nam fiadh. Cuidichidh iad a’ cumail smachd air àireamh an t-sionnaich. 

Freagarrach airson a thoirt air ais: Gu math. ’S fheàrr leis a’ bheathach ghrinn, dhiùid seo coillteach. Bhiodh craobhan gu leòr aca am pàirtean de Alba is ceann a tuath Shasainn. Tha iad anns an Roinn Eòrpa, is nuair a thugadh iad don Eilbheis, shoirbhich iad.

← Muc-mhara ghlas     An torc fiadhaich →

Till gu toirt air ais ghnèithean