An coileach frangach

An coileach frangach

Nuair a chaidh e à bith: 1832.

Adhbhar: Sealg

Inbhe: Thugadh e air ais dhan Salisbury Plain ann an 2004. Tha coltas gu bheil e a’ soirbheachadh air talamh-àitich. Dh’fhaodaist a thoirt air ais a dh’àitichean eile.

← A’ ghlas-sheabhag     A’ chorra oidhche →

Till gu toirt air ais ghnèithean