Am peileagan

Am peileagan

Nuair a chaidh e à bith: 1916

Adhbhar: Togail uighean, sgiùrsadh.

Inbhe: Tha an iolair-uisge a’ tilleadh ann an Alba, an Sasainn is sa Chuimrigh.

← An iolair-uisge     An gob leathann →

Till gu toirt air ais ghnèithean