Am bison

Am bison

Nuair a chaidh e à bith: o chionn 15000 is 25000 bliadhna.

Adhbhar: Atharrachadh gnàth-shìde

Cumhachd àraidh: Leigeadh iad mu sgaoil mar-thà an iomadh sòn gnàth-shìde san Roinn Eòrpa is san Ruis. Chan eil adhbhar ann a thaobh bith-eòlais nach fhaodadh iad a bhith ann am Breatainn.

← Am bìobhair     An cat fiadhaich →

Till gu toirt air ais ghnèithean