Ag ath-bheothachadh nàdar.Ag ùrachadh shiostaman beò.Sin agad ath-fhiadhachadh

Ag ath-bheothachadh nàdar.

Ag ùrachadh shiostaman beò.

Sin agad ath-fhiadhachadh

A’ cruthachadh chothromanTaic do choimhearsnachdanSin agad ath-fhiadhachadh

A’ cruthachadh chothroman

Taic do choimhearsnachdan

Sin agad ath-fhiadhachadh

Iongnadh. Toileachas.Agus faireachadh air bith-bhuantachd.Sin agad ath-fhiadhachadh

Iongnadh. Toileachas.

Agus faireachadh air bith-bhuantachd.

Sin agad ath-fhiadhachadh

A’ dèanamh chùisean nas fheàrr do ghinealaich ri teachdSin agad ath-fhiadhachadh

A’ dèanamh chùisean nas 

fheàrr do ghinealaich ri teachd

Sin agad ath-fhiadhachadh

Tha ath-fhiadhachadh a’ ciallachadh…

Fiadh-bheatha a’ tilleadh, 
àrainnean a’ leudachadh

Fiadh-bheatha a’ tilleadh,
àrainnean a’ leudachadh

Daoine a’ ceangal às ùr 
ri mìorbhail nàdair

Daoine a’ ceangal às ùr
ri mìorbhail nàdair

Ath-bheothachadh sgìrean ann 
an dòighean eag-eòlachail

Ath-bheothachadh sgìrean ann
an dòighean eag-eòlachail

Ag obair gus ath-fhiadhachadh a 

thoirt gu buil – do dhaoine is do nàdar

Ar n-obair

“Rewilding holds out hope of a richer living planet that can once more fill our lives with wonder and enchantment.”

George Monbiot, author and campaigner

Bi nad phàirt de ath-fhiadhachadh. 

Cuidich sinn ag ath-nuadhachadh 

nàdar fiadhaich ann am Breatainn

Thoir taic dhuinn