Ein gwaith

Rydym yn gweithio i wireddu di-ddofi drwy gydweithio

Ein gwaith

Bydd di-ddofi ond yn digwydd os bydd pobl am iddo fodoli. Rydym wedi siarad ag amrywiaeth eang o bobl a sefydliadau am sut y gall Di-ddofi Prydain gyfrannu orau. Mae’r sgyrsiau hyn wedi ein hysgogi i ddangos y gall di-ddofi weithio o ran ecoleg a’r economi.

Rydym yn canolbwyntio ar ychydig o ardaloedd mawr o amgylch Prydain, gan weithio ar y cyd gyda'r rhai sydd yn ganolog i wneud i hyn ddigwydd. Mae hyn yn cynnwys cymunedau lleol, tirfeddianwyr, busnesau, cyrff statudol ac arbenigwyr perthnasol.

Ein gweledigaeth

Gweld o leiaf miliwn hectar ym Mhrydain sy'n cefnogi prosesau ecolegol naturiol er budd pobl a byd natur

Ein cenhadaeth

Dangos model o ddi-ddofi sy'n gweithio ar raddfa newydd ym Mhrydain, gan ddarparu cyfleoedd i gymunedau ffynnu.

Yr hyn rydym yn ei wneud

Prosiectau peilot

Prosiectau peilot

Rydym yn gweithio gyda phartïon sydd â buddiant i ysgogi nifer o brosiectau peilot ar raddfa fawr drwy bartneriaethau di-ddofi lleol.

Mae hyn yn cynnwys gweithio ar y cyd i nodi cyfleoedd i greu economïau amrywiol, sy’n seiliedig ar fyd natur, yn ogystal â chysylltu prosiectau adfer cynefin sydd eisoes ar waith.

Cynyddu gwybodaeth

Cynyddu gwybodaeth

Rydym yn archwilio dull ymarferol i ddi-ddofi a allai ddarparu model amgen ar gyfer defnyddio tir a chadwraeth.

Rydym ni'n rhannu’r hyn a ddysgwn er mwyn llywio a dylanwadu ar eraill. Mae hyn yn cynnwys ymchwil, astudiaethau cwmpasu a chanllawiau defnyddiol. 

Rhannu storïau

Rhannu storïau

Rydym eisiau rhoi grym i bobl drwy roi dealltwriaeth dda o ddi-ddofi, gan gynnwys y manteision a’r cyfleoedd.

Rydym am ddangos sut y gallai weithio yn ymarferol. Rydym yn gwneud hyn drwy rannu straeon ac erthyglau ar ein blog.

“Rewilding and bringing back missing species would revitalise our living systems and enrich our lives. Good luck!”

Chris Packham, naturalist and TV presenter