Yr Afon Wandle

Prosiect ailwylltio lleol gwych sy’n adfer afon yng nghanol Llundain trefol.

Yr Afon Wandle

Yn 1805 disgrifiwyd yr afon Wandl sy’n llifo drwy de Llundain fel “yr afon sy’n cael ei weithio fwyaf i ateb ei maint drwy’r byd.”

Carthffos drefol oedd hi a wenwynwyd gan gannydd a llifynnau o’r 90 melin ar ei hyd. Cafodd ei sythu a’i wneud yn gamls i gyflymu symud y dŵr o’r cartrefi a’r busnesau.

Ond yn y prosiect trefol hwn, mae Ymddiriedolaeth Wandle yn adfer yr afon i’w gogoniant gynt yn nant galch hardd. Mae bron bob nant galch y byd yn Lloegr. Cynefinoedd prin mewn perygl ydyn nhw.

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi rhoi nodweddion oedd yn cynnal bywyd yn yr afon yn ôl. Tynnwyd y rhain gan beirianwyr or- frwdfrydig. Mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnal sesiynnau glanhau cymunedol bob mis ac ymrhestru pobl leol i dynnu hen bethau a daflwyd i’r dŵr allan ohono.

Mae wedi bod yn creu tramwyfeydd i llysywod ymfudo i fyny’r afon drwy’r coredau. Mae plant mewn ysgolion lleol wedi bod yn magu brithyll i ailstocio’r afon.

Mae ymwneud y plant wedi eu annog i weld y Wandle yn rhan o’u tirwedd a dechrau chwarae ynddi unwaith eto.

Mae’r prosiect yn ailwylltio plant yn ogystal â’r byd naturiol. Mae yn gwneud coridor o fywyd gwyllt gwerthfawr sy’n crraedd calon y ddinas.

← Coed am Oes     Gwylltgoed Carrifran →

Back to projects