Y Gwylltgoed Cambrian

Mae’r prosiect uchelgeisiol hwn am i systemau ecolegol ffynnu gyda phobl.

Y Gwylltgoed Cambrian

Menter cymunedol lleol ydy’r Gwylltgoed Cambrian sydd a’i fryd ar weld rhyfeddodau naturiol Cymru yn dod yn ôl. Bwriad y prosiect ydy adfer cynefinoedd naturiol a dod ag anifeiliaid brodorol sy wedi diflannu erbyn hyn, yn ôl. Byddai hyn yn cynnwys rhywogaethau fel bele’r Coed, y wiwer goch ac yn y pen draw moch gwyllt a’r afanc.

Canolbwyntir i gychwyn ar 750 erw o ucheldir diraddiedig mewn cwm a rhostir. Dros amser eu bwriad yw ehangu’r coed gwyllt i 7,500 erw (3,000 hectar). Gwneir hyn mewn dwy fford sef prynu tir a cael partneriaethau gyda thirfeddianwyr sy’n gymdogion.

Bwriad Coetiroedd Cambrian yw ail-greu’r cysylltiad rhwng pobl â byd natur drwy gynnig profiadau cyfoethog ar dirweddau gwyllt. Byddant yn creu llwybrau, ac ardaloedd gwersylla’n wyllt a threfu amrywiaeth o weithgareddau y bydd pawb yn eu mwynahu.

Bydd rhaglenni ar gyfer ysgolion a grŵpiau sy ddim fel arfer yn gwneud dim â byd natur (fel pobl ifanc trefol). Bydd pobl o bob oed yn cael dysgu am fflora a ffawna brodorol rhyfeddol Cymru a sut mae systemau ecolegol yn gweithio.

Mae Coedtir Cambria yn ymwneud ag ailwylltio llefydd, ailwylltio pobl ac adfywio cymunedau lleol.

← Abernethy     Ymddiriedolaeth Gwely y Môr Cymuned Arran (COAST) →

Back to projects