Enghreifftiau o Ddi-ddofi

Darganfod sut y mae byd natur yn cael ei adfer mewn pocedi o Gymru, yr Alban a Lloegr

Ceir llawer o ragflaenwyr sy’n rhoi elfennau o ddi-ddofi ar waith. Mae rhai yn dangos bod modd adfer coetir brodorol ar raddfa fawr. Mae rhai eraill yn dangos bod di-ddofi’n helpu i ddarparu ffynonellau o incwm amgen. Mae pob un ohonynt yn gwella pethau at y dyfodol. Mae angen y rhain arnom, a llawer mwy o rai tebyg hefyd.

Rydym eisiau adeiladu ar yr hyn y maent wedi ei ddysgu. Ein nod yw arloesi â phrosiectau lle cyflwynir di-ddofi ar raddfa sy'n caniatáu byd natur i ofalu amdani ei hun. Bydd angen cydweithrediad a chydsyniad i sicrhau bod hynny'n digwydd. Dyna beth rydym yn ceisio ei wneud yn ein gwaith.

Rydym yn credu bod y prosiectau hyn yn cyflawni pethau mawr. Porwch a chewch eich ysbrydoli.