Gwylltgoed Carrifran

Hanes ysbrydolgar am ad-ennill cwm diffrwyth 650hectr yng Ngororau’r Alban

Gwylltgoed Carrifran

Syniad grŵp o ffrindiau lleol sydd â gweledigaeth am adfer ecolegol yw Gwylltgoed Carrifran. Maen nhw’n codi arian drwy dderbyn rhoddion gan y cyhoedd a phrynu’r ehangdir hwn ar diwrnod y Mileniwm.

Mae o wedi cael ei bori’n drwm gan ddefaid dros y canrifoedd gan ei adael yn ddiffrwyth. Eu bwriad oedd i’w adfer yn dir gwyllt, yn bennaf yn dir coediog, yn debyg i’r cefn gwlad cyntefig a welwyd chwe mil o flynyddoedd yn ôl.

Yn ystod y degawd cyntaf o’r gwaith, plannwyd dros hanner miliwn o goed yn y prosiect yn rhan isaf y cwm. Erbyn hyn maen nhw wedi plannu miloedd o lwyni a choed yn y cymoedd uchel uwchben i ail-greu prysg mynyddig a choedlin naturiol. Maen nhw hefyd yn cynnal y ffensys sy’n cadw defaid a geifr allan. Mae cwlio sylweddol wedi bod ar yr ewigod.

Mae’r effeithiau yn amlwg – môr o goetir yn amlygu ei hun mewn tirlun noeth a difffaith.

Mae Ymddiriedolaeth Coedwig y Gororau, sydd erbyn hyn yn perchen ar Carrifan cyfagos, wedi prynu Corehead (640ha) a’r ystadau Talla a Gameshope sydd ar bwys. Mae cael y rhain wedi creu prosiect ail-wylltio cyffrous ar raddfa tirwedd.

← Yr Afon Wandle     Glenfeshie →

Back to projects