Glenfeshie

Enghraifft wych o ail-wylltio ystad hela ym Mharc Cenedlaethol y Cairngorms.

Glenfeshie

Mae Glenfeshie yn un o’r enghreifftiau mwya dramatig o ail-wylltio yn y DU.

Ychydig yn ôl, parc ceirw oedd hi. Yn ôl y dull traddodiadol o reoli ceirw, rhoddwyd y pwyslais ar y ceirw yn hytrach nag ar y goedwig.

Yn ganlyniad i hyn oedd ar draws ei 17,000 hectar oedd olion marw coedwigoedd pinwydd Caledonian hynafol. Roedd niferoedd mawr o geirw yn bwyta pob egingoeden oedd yn ceisio tyfu yno.. Mewn gwirionedd, yma peintiodd Edwin Landseer ei lun olew enwog o’r enw ‘Brenin y Glyn.’

Doedd neb wedi gwrando ar y ceisiadau i argyhoeddi perchnogion preifat yr ystad am achub y coetiroedd a hynny ers degawdau o flynyddoedd. O’r diwedd, yn 2004, dechreuodd Comisiwn Ceirw Yr Alban ar y pryd leihau nifer y ceirw ar gais y perchnogion newydd o Denmarc.

Trefnwyd gwylwyr mewn hofrenyddion i gyrraedd mannau pella’r glyn a mynd â’r ysgerbydau i ffwrdd. Dechrau ar gwlio cydunol oedd hwn, sydd, deng mlynedd yn ddiweddarach, wedi trawsnewid y ecosystem.

Erbyn hyn mae eginblanhigion merywen yn garped ar lawr y glyn. Mae’r coetir yn dechrau lledaenu i fyny’r mynyddoedd, wedi bod ar draul ers cannoedd o flynyddoedd. Mae perchnogion Glenfeshie yn edrych i mewn i’r posibilrwydd o ail-gyflwyno’r cynefinoedd mynyddig oedd sy bod ar goll ers cyhyd.

← Gwylltgoed Carrifran     Ystad Knepp →

Back to projects