Glenlude

Mae cornel fechan o ororau’r Alban yn ganolfan weithredu i wirfoddolwyr a chymunedau.

Glenlude

Mae Glenlude wedi prysur ddod yn ganolfan bwysig ar gyfer gwirfoddoli a gweithredu lleol. Mae Ymddiriedolaeth John Muir yn gweithio ar gynllun 20 mlynedd i ailwylltio’r fferm hwn a fu gynt yn fferm defaid ac yn blanhigfan gonwydden. O ganlyniad i hyn, ceir plethwaith o gynefinoedd brodorol.

Amrywiaeth o wahanol grwpiau ac unigolion sy’n gwneud y gwaith ailwylltio hwn. Mae’r rhain yn cynnwys aeoldau o’r Ymddiriedolaeth, gwirfoddolwyr lleol a grwpiau fel elusen adfer cyffuriau o’r enw Pheonix Futures. Maen nhw’n plannu coed brodorol, teneuo’r conwydd a thyfu hadu yn eu meithrinfa goed.

Mae gwirfoddolwyr wedi adeiladu’r rhwydwaith mewnol i gyd yn Glenlude. Mae hwn yn cynnwys meithrinfa goed, cysgodfan i wirfoddolwyr, toiled compostio a storfa offer. Maen nhw hefyd wedi creu man gwersylla gwyllt.

Mae llawer o wirfoddolwyr yn gweithio’n gyson ac yn ymroddgar. Mae rhai eraill yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored a dynesu at fyd natur am y tro cyntaf. Gadawan nhw goetir llewyrchus a mwy o fioamrywiaeth ar eu hôl, ar gyfer y degawdau i ddod. Yn y cyfamser, maen nhw’n dysgu am fyd natur a mwynhau’r manteision y mae ailwylltio yn cynnig – awyr iach, ymarfer corfforol a gwell gyflwr meddwl.

← Creag Meagaidh     Li a Coire Dhorrcail →

Back to projects