Ymddiriedolaeth Gwely y Môr Cymuned Arran (COAST)

Prosiect arloesol a arweinir gan y gymuned i ailwylltio’r moroedd o gwmpas Arran a’r Clyde

Ymddiriedolaeth Gwely y Môr Cymuned Arran (COAST)

Mae COAST yn gymdeithas a aweinir gan y gymuned sy’n gweithio i diogelu ac adfer amgylchedd morol o gwmpas Arran a’r Clyde. Yn 1995 sefydlwyd COAST gan ddau ddeifiwr o Arran, Howard Wood a Don macNeish ar ôl gweld y dirywiad dramatig yng nghynefinoedd morol Arran.

Achos y dirywiad yn bennaf oedd yr anhrefn a grewyd gan dreillio gwaelodol a threulio am gregyn bylchog o fewn tair milltir i’r arfordir. Effeithiodd dinistrio stoc pysgod yn amlwg ar gymuned Arran. Cynhaliwyd ei gŵyl fôr-enweirio rhyngwladol olaf yn 1994 ac roedd yr hyn a ddaliwyd wedi gostwng o 96 y cant.

Erbyn heddiw mae COAST yn enghraifft ysbrydolgar o sut y gall cymunedau arwain diogelu cynefinoedd lleol er lles pawb. Nhw oedd yn gyfrifol am sefydlu ardal Paid Cymryd Dim ym Mae Lamlash. Maent yn cael eu cefnogi’n helaeth ar Arran a thu hwnt.

Mae COAST bellach yn ymgyrchu i wahardd treill-longau a charthlongau yn gyfangwbl o’r ardal newydd ddynodedig Ardal Forol Warchodedig de Arran (MPA).

Mae’r gwelliant dramatig ym mywyd morol y bae a ddaeth yn sgil hynny wedi helpeu cynnal bywoliaeth y sawl sy’n dibynnu ar bysgota a thwristiaeth. Mae poblogrwydd yr ardal fel man deifio a chyrchfan twristiaid wedi cynyddu o ganlyniad i hyn. Mae wedi addysgu cenedlaethau i ddod am yr angen am gadwriaeth forol sydd llawn mor bwysig â dim.

← Y Gwylltgoed Cambrian     Creag Meagaidh →

Back to projects