Coed am Oes

Yn adfer y Goedwig Caledonian yn yr Ucheldiroedd ac yn ysbrydoli miloedd o ymwelwyr a gwirfoddolwyr bob blwyddyn

Coed am Oes

Sefydlwyd Coed am Oes yn 1986 gan Alan Watson-Featherstone oedd yn ecolegwr llawn gweledigaeth. Mae yn ceisio adfer y Goedwig Caledonian oedd unwaith dros lawer o’r Alban ond erbyn hyn yn ddim ond tameidiau bach.

Hyd yn hyn mae gwirfoddolwyr wedi plannu dros filiwn o goed a dyfwyd o hadau lleol yn ei feithrinfa ei hun.

Yn 2008 prynodd Coed am Oes Ystad Dundregan yng Nglen Moriston gan defnyddio arian a gododd gan y cyhoedd, oedd dros 10,000 erw. Roedd ynddi ychydig o hen goed pinwydd bachog ac Aethnenni hynafol, Bedw a Meryw yn mynnu fyw.

Roedd gweddill y tir wedi cael ei bori’n llwm gan or stoc o geirw, neu gael ei blannu gyda linellau diflas o

gonwydd egsotig. Ymddangosai foncyffion coed yn yr hen fawn erydog, coed oedd arfer tyfu yno ac a bu farw ers tro.

Gobaith yr elusen yw dod â gwiwerod coch, capercaillie, afancod, moch gwyllt, lyncs a bleiddiaid gwyllt yn ôl i’w cynefinoedd brodorol.

Mae eisioes wedi sefydlu poblogaeth arbrofol o foch gwyllt mewn tir caëdig. Mae tyrchu’r moch yn helpu hadau coed i dorri drwy‘r rhedyn ac atgynhyrchu’n naturiol.

Mae Coed am Oes yn ysbrydoliaeth i filoedd o ymwelwyr a gwirfoddolwyr sy’n cymryd rhan yn eu prosiectau bob blwyddyn. Ac hefyd prosiectau ailwylltio o gwmpas Prydain.

← Li a Coire Dhorrcail     Yr Afon Wandle →

Back to projects