Yr Hebog Marthin

Yr Hebog Marthin

Dyddiad diflannu: 19fed canrif.

Rheswm: Hela

Statws: Ailgyflwynwyd Hebogiaid Marthin yn answyddogol ond cânt eu herlid a’u lladd yn anghyfreithlon.

← Y Dylluan Eryraidd     Ceiliog y Waun →

Back to reintroductions