Yr Afanc

Yr Afanc

Dyddiad diflannu: Canol y 18fed ganrif ar y fwyaf

Rheswm: Hela

Cryfder arbennig: Mae’r afanc yn gwneud cynefinoedd sydd yn canaitau i gannoedd o rywogaethau ddod yn ôl a ffynnu. Maen nhw’n atal llif afonydd, gan leihau’r perygl gan lifogydd. Mae eogiaid ifanc yn tyfu’n gynt a mewn gwell gyflwr mewn ardaloedd lle mae afainc yn byw.

Statws: Mae afainc wedi cael eu hail- gyflwyno’n llwyddiannus yn Knapdale yn yr Alban. Mae poblogaethau answyddogol yn fynnu yn yr Afon Tay a’i haberoedd. Maen nhw hefyd wedi ymsefydlu yn yr Afon Otter yn Nyfnaint. Mae’r cyhoedd yn gryf o blaid ail-sefydlu afainc.

← Y Blaidd     Tiwna Asgell Las →

Back to reintroductions