Y Storc Gwyn

Y Storc Gwyn

Dyddiad diflannu: 1416 (record olaf o bâr yn bridio)

Rheswm: Hela, colli cynefinoedd.

Statws: Mae’r Storc Gwyn yn dod i ynysoedd Prydain yn llai aml on does dim parau bridio yma eto. Maen nhw’n berffaith ar gyfer eu hailgyflwyno.

← Y Llydanbig     Yr Eryr Gynffon-wen →

Back to reintroductions