Y Pelican

Y Pelican

Dyddiad diflannu: Anhysbys. Mae’r olion diweddara yn dyddio o’r Canol Oesoedd.

Rheswm: Colli cynefinoedd, tarddu gan ddynion

Statws: Mae digonedd o gynefinoedd ym Mhrydain fel y gellir ailgyflwyno’r Pelican ond maent yn agored i ymyrraeth.

← Y Gwalch     Y Llydanbig →

Back to reintroductions