Y Llydanbig

Y Llydanbig

Dyddiad diflannu: 1650 (gwelwyd olaf yn East Anglia)

Rheswm: Hela a cholli cynefinoedd mwy na thebyg

Statws: Mae Llydanbigau eisioes wedi dechrau bridio’n achlysurol yn Norfolk.

← Y Pelican     Y Storc Gwyn →

Back to reintroductions