Y Gwalch

Y Gwalch

Dyddiad diflannu: 1961

Rheswm: Hela wyau, erlid

Statws: Mae’r Gwlach eisioes yn dychwelyd i’r Alban, Lloegr a Chymru.

← Crëyr y Nos     Y Pelican →

Back to reintroductions