Y Gath Wyllt

Y Gath Wyllt

Dyddiad diflannu: Dydy hi erioed wedi diflannu ledled Prydain, ond ar un adeg roedd yn gyffredin dros yr ynys i gyd. Roedd y bardd John Clare a ganwyd yn 1793 arfer eu gwylio yn blentyn yn Swydd Northampton. Erbyn hyn ni welir hi ond mewn ychydig o ardaloedd bach yn yr Alban.

Rheswm: Erlid

Statws: Da. Mae’r bas genynnol yn isel ac mae llawer o groesfridio â chathod dof wedi digwydd. Ond mae agwedd ciperiaid oedd unwaith yn eu herlid wedi newid yn ddirfawr.

← Yr Eryr Gynffon-wen     Morfilod →

Back to reintroductions