Y Garan Gyffredin

Y Garan Gyffredin

Dyddiad diflannu: 1542

Rheswm: Hela

Statws: Mae garanod wedi ailymsefydlu yn nwyrain Lloegr yn y 1970au. Fe’u hailgyflwynwyd yng nghwastadtiroedd Gwlad yr Haf yn 2010.

← Capercaillie     Y Dylluan Eryraidd →

Back to reintroductions