Y Forfil Lwyd

Y Forfil Lwyd

Dyddiad diflannu: Tua 400 o flynyddoedd yn ôl.

Rheswm: Hela

Cryfder arbennig: Mae morfilod yn gallu helpu cynnal yr holl system ecolegol. Maen nhw’n codi maetholion o’r dyfnderoedd a’u gollwng wrth ysgarthu mewn dŵr wyneb. Mae hyn yn ffrwythlonni’r plancton planhigiol y mae’r rhan fwyaf o fywyd arall yn dibynnu arno.

Statws: Roedd y forfil lwyd unwaith yn gyffredin yn aberoedd a baeau bas Prydain. Yn ddiweddar, aeth dau i’r Iwerydd o’r Môr Tawel. Bydd angen gwneud mwy o ymchwil cyn gwybod a fyddai’n bosib i’w cludo o’r Môr Tawel i fridio.

← Y Baedd Gwyllt     Y Blaidd →

Back to reintroductions