Y Dylluan Eryraidd

Y Dylluan Eryraidd

Dyddiad diflannu:9,000 o flynyddoedd yn ôl

Rheswm:Aneglur

Statws:Mae Tylluanod eryraidd eisioes yn bridio mewn rhai mannau. Mae rhywfaint o ddadl ynglyn â’u heffaith ar adar ysglyfaethus eraill.

← Y Garan Gyffredin     Yr Hebog Marthin →

Back to reintroductions