Y Blaidd

Y Blaidd

Dyddiad diflannu: Mwy na thebyg 1700au

Rheswm: Hela

Cryfder arbennig: Mae bleiddiaid yn gallu troi glaswelltir yn goedwig ahyd yn oed yn gallu newid ymddygiad afonydd. Maen nhw’n gallu symud ceirw ymlaen fel bod nhw ddim yn gorbori egingoed bregus. Mae bleiddiaid yn debyg o leihau colli cnydau âr.

Addasrwydd ar gyfer ail-gyflwyno: Da. Does dim rheswm ecolegol pam na all bleddiaid fyw ym Mhrydain – does dim digon o gynefinoedd nac ysglyfaeth wyllt. Mae bleiddiaid yn byw mewn amrywiaeth helaeth o gynefinoedd ac mewn poblogaethau ddynol o ddysedd gwahanol. 

Ychydig iawn o risg ydyn nhw i bobl. Mae bleiddiaid wedi ailymsefydlu ar draws y rhan fwyaf o wledydd Ewrop. Maen nhw’n denu twristiaid er eu bod yn greaduriaid swil sy’n osgoi pobl os yn bosib. 

Byddai rhaid rheoli da byw yn wahanol petai bleiddiaid yno, fel a wneir o gwmpas y byd. Byddai angen ar gynlluniau iawndal am y nifer o golledion da byw bach a fyddai’n dod o ganlyniad.

← Y Forfil Lwyd     Yr Afanc →

Back to reintroductions