Tiwna Asgell Las

Tiwna Asgell Las

Dyddiad diflannu: Tua’r 1950au mwy na thebyg

Rheswm: Gorbysgota pysgod Tiwna a’u hysglyfaeth

Statws: Gwelir Tiwna asgell las o bryd i’w gilydd oddi ar arfordiroedd Prydain heddiw. Does dim ond gofyn lleihau’r pwysau ar bysgota iddyn nhw ddod yn ôl yn niferus.

← Yr Afanc     Y Stwrsiwn →

Back to reintroductions