Morfilod

Morfilod

(Y Morfil Asgell, Y Morfil Pensgwâr, Y Morfil Cefngrwm, Morfil yr Ynys Las, Morfil Orca ac eraill)

Dyddiad diflannu: Ansicr

Rheswm: Erlid, diffyg ysglyfaeth

Statws: Mae nifer o rywogaethau o forfilod mawr yn ymddangos yn achlysurol ger ein harfordiroedd. Maen nhw’n debygol o ddychwelyd mewn niferoedd mawr wrth i’w hysglyfaeth cael adfer.

← Y Gath Wyllt     Y Lyncs →

Back to reintroductions