Y Lyncs

Y Lyncs

Dyddiad diflannu: Tua 1,000 o flynyddoedd yn ôl

Rheswm: Colli cynefin a chael eu hela

Cryfder arbennig: Mae’r lyncs yn helpu cedwigoedd naturiol a choetiroedd atgyngyrchu ac amrywiaethu. Maen nhw’n yn lleihau niferoedd ewig. Maen nhw hefyd yn gallu helpu rheoli niferoedd llwynogod.

Addasrwydd ar gyfer ailgyflwyno: Mae’n well gan yr anifeiliaid swil, gosgeiddig hyn goedtiroedd. Byddai digon o orchudd coed iddynt mewn rhannu o’r Alban a Lloegr. Maen nhw’n byw ledled Ewrop ac maen nhw wedi cael eu gollwng yn y Swistir gyda llwyddiant.

← Morfilod     Y Baedd Gwyllt →

Back to reintroductions