Capercaillie

Capercaillie

Dyddiad diflannu:1785

Rheswm:Hela

Statws:Cafodd Capercaillie eu hailgyflwyno o 1837 ymlaen. Ar hyn o bryd mae tua 2,000 o gapercaillie yn yr Alban. Mae niferoedd yn gostwng oherwydd newidiadau yn yr hinsawdd a bwrw mewn i ffensys ceirw.

← Buail     Y Garan Gyffredin →

Back to reintroductions