Buail

Buail

Dyddiad diflannu: Rhwng 15,000 a 25,000 o flynyddoedd yn ôl.

Rheswm: Newidiadau yn yr hinsawdd.

Statws: Maen nhw eisioes wedi cael eu gollwng mewn amrywiaeth helaeth o ranbarhau hinsoddol yn Ewrop a Rwsia. Does dim rheswm biolegol pam na allen nhw fyw ym Mhrydain

← Y Stwrsiwn     Capercaillie →

Back to reintroductions