Toby Aykroyd

Toby Aykroyd

Toby Aykroyd ydy sylfaenydd a Chyfarwyddwr Ewrop Gwyllt, Is-Gadeirydd Sefydliad y Gwylltiroedd ac Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Natur Ewrop ac Ymddiriedolwr Sefydliad Cadwriaeth Carpathia (Romania). Mae gan Toby gefndir mewn economeg, rheoli busnes, coedwigaeth a lobïo gwleidyddol ac mae o bod yn ymwneud â gwaith cadwriaethol ers 2002.

Gynt, mae o wedi bod yn: Ymddiriedolwr a Chadeirydd y Grŵp Cynnal Ariannu dros Gronfa Bywyd Gwyllt y BBC a ariannodd 87 prosiect ledled y byd; Sylfaenydd yr y cyd Cynllun Datblygu Menter Cwmnïau Bychain, Cynghorydd dan gytundeb i lywodraeth y DU a hynny gyda Rhaglen Datblygu y Cenhedloedd Unedig yng Nganolbarth America i gychwyn.