Julian Purvis

Julian Purvis

Ar ôl ymgymhwyso fel Cyfrifydd Siartredig, ymddiriedwyd cyllid Coed Cadw i Julian ac yntau ar ganol ei 20au, o ble’r aeth yn ei flaen i dreulio’r rhan fwyaf o’i yrfa fel Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.

Ers hynny, bu Julian yn Gyfarwyddwr Cyllid gydag Ymgyrch Diogelu Lloegr Wledig (2013-18) ac ar hyn o bryd mae’n un o ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Natur Swydd Lincoln ac Ymddiriedolaeth Chwaraeon ac Addysg Clwb Pêl-droed Dinas Lincoln. Mae ynghlwm â gwaith adfer cynefinoedd yn y DU er 1984.

Deffrowyd diddordeb ysol mewn coetiroedd sydd â llwyth o goed marw a’r ystod ehangach o lawer o rywogaethau a gynhelir ganddynt yn sgil dwy daith i Goedwig Białowieża yng Ngwlad Pwyl. Mae’r ymdeimlad â chylch bywyd naturiol coetir y gellir ei brofi yno’n rhywbeth y byddai wrth ei fodd yn ei weld yn cael ei efelychu yn y DU.

Mae Julian yn byw yn yr hyn y mae’n ei ddisgrifio fel “gwerddon mewn diffeithwch âr” ar ymyl corsydd Swydd Lincoln.