George Levvy

George Levvy

Ymunodd George â bwrdd Dad-ddofi Prydain i ddefnyddio’r sgiliau y mae wedi’u datblygu yn ystod dros ddeng mlynedd ar hugain wrth reoli, arwain ac ymgynghori dros yr achos y mae’n poeni fwyaf amdano.

Mae ei yrfa wedi rhychwantu’r sectorau cyhoeddus, masnachol a gwirfoddol. Wedi dechrau gweithio fel meddyg, newidiodd gwrs ei fywyd i fynd i’r byd rheoli. Ar ôl chwe blynedd mewn cwmnïau masnachol yn Japan a’r DU, ymunodd â’r sector gwirfoddol fel Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu gyda’r Groes Goch ym Mhrydain.

Am ddeng mlynedd o 1995, prif weithredwr Cymdeithas Clefyd Niwronau Motor oedd George, gan ei harwain drwy gyfnod o dwf a newid sydyn. Ers hynny, mae’n ymgynghori ynglŷn â strategaeth, arweinyddiaeth, llywodraethu a newid i sefydliadau ym mhob sector.

George hefyd yw cadeirydd Hyb Carbon Isel Rhydychen, menter gymdeithasol sy’n anelu at drawsnewid system ynni Swydd Rhydychen.