Charlie Burrell

Charlie Burrell

Astudiodd Charlie Burrell Rheoli Ffermio at Lefel Uwch yng Ngholeg Amaethyddol Cirencester. Ar ôl iddo etifeddu Ystad Castell Knepp yng ngorllewin Sussex gan ei Nain a’i Daid yn 1987 gweithioddd yn frwd ar fusnes y fferm ond er dwysau ac arallgyfeirio, roedd ffermio clai trwm Sussex yn dal i fod yn ddi-elw. Ar ôl iddo gyfarfod â’r ecolegwr Frans Vera, dechreuodd ei drawsnewidiad damasgin i ailwylltio.

Mae pob un o 3,500 erw Ystad Knepp erbyn hyn wedi’u rhoi i brosiect ailwylltio sydd wedi’i seilio ar brosesau. Mae yno fuchesau o warthog, ceffylau, moch a cheirw er mwyn cychwyn creu cynefinoedd. Mae’r canlyniadau wedi bod yn syfrdanol. Ers cychwyn yn 2001, mae nifer o rywogiaethau fel y gnocell fraith leiaf, y tylluan gorniog a’r cigfrain wedi dychwelyd i Knepp ac y mae poblogaethau rhywiogaethau cyffredin yn brysur cynyddu. Y mae Gwylltir Knepp bellach yn fan poeth ar gyfer bridio turturod, glöynnod byw y foneddiges borffor a 2% o boblogaeth eosiaid y byd. Mae 22 ecolegwr blaengar a chadwraethwyr gan gynnwys Frans Vera ar Fwrdd Ymgynghorol Gwylltiroedd Knepp.