Carlo Laurenzi

Carlo Laurenzi

Mae Carlo wedi bod yn frwd dros hanes naturiol a’r awyr agored erioed. Yn ddiweddar, buodd yn brif weithredwr dros Ymddiriedolaeth Fywyd Gwyllt Llundain. Mae ganndo 30 o flynyddoedd o brofiad yn gweithio i’r sector ddim er elw, gan gynnwys cydsefydlu Gwystlon DU gyda Terry Waite. Y mae yn aelod o’r bwrdd ar hyn o bryd.

Ennillodd OBE yn gydnabyddiaeth i’w waith gyda Charcharorion Prydeinig a oedd yn cael eu dal dramor. Mae o wedi bod mewn nifer o swyddi ymgynghorol mewn adranau llywodraethol. Mae’r Adran Gwaith a Phensiynnau a’r Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad ymysg y rhain. Y mae yn gynghorydd i DEFRA ar hyn o bryd. Ymhlith ei ddiddordebau eraill mae cerdded, chwilota a beicio.