Adfywio byd natur.Adfer sustemau byw.Dyna yw ailwylltio

Adfywio byd natur.

Adfer sustemau byw.

Dyna yw ailwylltio

Creu cyfleoeddCynnal cymunedau lleolDyna yw ailwylltio

Creu cyfleoedd

Cynnal cymunedau lleol

Dyna yw ailwylltio

Rhyfeddod. Cyffro.A theimlo bod pob dim yn bosib.Dyna yw ailwylltio

Rhyfeddod. Cyffro.

A theimlo bod pob dim yn bosib.

Dyna yw ailwylltio

Gwella bywyd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodolDyna yw ailwylltio

Gwella bywyd ar gyfer

cenedlaethau'r dyfodol

Dyna yw ailwylltio

Mae ailwylltio yn golygu bydd...

Bywyd gwyllt yn dychwelyd, 
cynefinoedd yn ehangu

Bywyd gwyllt yn dychwelyd,
cynefinoedd yn ehangu

Pobl yn ailgysylltu â 
rhyfeddod byd natur

Pobl yn ailgysylltu â
rhyfeddod byd natur

Adfywio cymunedau 
mewn ffyrdd ecolegol

Adfywio cymunedau
mewn ffyrdd ecolegol

Rydym yn gweithio i wneud di-ddofi’n

realiti – ar gyfer pobl a byd natur

Ein gwaith

“When we see land as a community to which we belong, we may begin to use it with love and respect.”

Aldo Leopold, forester, conservationist and philosopher

Gallwch fod yn rhan o ddi-ddofi

Helpwch ni i adfer natur gwyllt 

Cefnogwch ni