Gnèithean gan toirt air ais

Tha e cudromach prìomh ghnèithean a thoirt a-steach a-rithist a Bhreatainn

Thar linntean, chaill Breatainn iomadh prìomh ghnè. Tha sin a’ gabhail a-steach chreachadairean cudromach.

Tha buaidh nas motha aig prìomh ghnèithean – bìobhair, torc, madadh-allaidh is lioncs – air an àrainneachd na shaoileadh tu on àireamh aca. Bidh iad air cùl pròiseasan eag-eòlais is tha iad cudromach ann an eag-shiostaman soirbheachail.

Tha prìomh chreachadairean, mar am madadh-allaidh, cudromach do eag-shiostam fallain. Bidh iad a’ gluasad pròiseasan eag-eòlais o mhullach gu bonn sreath a’ bhìdh. Canar sruthadh trofaig ris a seo.

Bho lorgadh sruthadh trofaig chì sinn nach obraich beò-shiostaman ceart nuair nach eil na beathaichean mòra ann. ’S ann mar sin a tha e cudromach prìomh ghnèithean cudromach do ath-fhiadhachadh Bhreatainn.