Ailgyflwyno

Mae ail-gyflwyno rhywogaethau diflanedig yn ganolog i ailwylltio ym Mhrydain

Dros y canrifoedd, mae Prydain wedi colli llawer o rywogaethau clofaenol. Mae hyn yn cynnwys y rhan fwyaf o’n prif ysglyfaethwyr.

Mae rhywogaethau clofaenol fel yr afanc, moch gwyllt, bleiddiaid a’r lyncs yn effeithio ar eu hamgylchedd lawer mwy nag a awgrymir gan eu niferoedd. Maent yn llywio prosesau ecolegol ac yn rhan hanfodol o systemau ecolegol llwyddiannus.

Gwyddom bod y prif ysglyfaethwyr, fel y blaidd, yn chwarae rhan hanfodol mewn systemau ecolegol iach. Maent yn llywio prosesau ecolegol o ben y cadwyn bwyd hyd at y gwaelod. Gelwir hwn yn rhaeadr droffig.

Dengys darganfyddiad rhaeadrau troffig bod systemau byw yn methu gweithio’n iawn heb anifeiliaid mawr. Dyna pam fod ailgyflwyno rhywogaethau clofaenol mor bwysig wrth ailwylltio Prydain.