Adfywio byd natur.Adfer sustemau byw.Dyna yw ailwylltio

Adfywio byd natur.

Adfer sustemau byw.

Dyna yw ailwylltio

Eco-dwristiaeth yn llewyrchu.Poblogaethau gwledig yn ffynnu.Dyna yw ailwylltio

Eco-dwristiaeth yn llewyrchu.

Poblogaethau gwledig yn ffynnu.

Dyna yw ailwylltio

Dychmygwch ddarganfod ôl troed blaidd.Neu ddod o hyd i Dyna yw ailwylltio.

Dychmygwch ddarganfod ôl troed blaidd.

Neu ddod o hyd i

Dyna yw ailwylltio.

Rhyfeddod. Cyffro.A theimlo bod pob dim yn bosib.Dyna yw ailwylltio

Rhyfeddod. Cyffro.

A theimlo bod pob dim yn bosib.

Dyna yw ailwylltio

Mae ailwylltio yn golygu bydd...

Coetiroedd yn ehangu yn lle mynd yn llai

Coetiroedd yn ehangu yn lle mynd yn llai

Bywyd gwyllt yn lluosi yn lle diflannu

Bywyd gwyllt yn lluosi yn lle diflannu

Pobl yn ailgysylltu â rhyfeddod byd natur

Pobl yn ailgysylltu â rhyfeddod byd natur

Adfywio cymunedau mewn ffyrdd ecolegol

Adfywio cymunedau mewn ffyrdd ecolegol

Gadewch i ni wneud y byd yn well le

Helpwch ni i greu mudiad ailwylltio

Ymunwch â ni

“Wolves, lynx and other magnificent missing species would revitalise our living systems and enrich our lives. Good luck to Rewilding Britain in helping to bring them back.”

Chris Packham, naturalist and TV presenter

Rydym yn gweithio er mwyn adfer
natur gwyllt ar draws Prydain

Amdanom ni

20 amazing things that trees do

Trees give us oxygen, food, medicine and a whole lot more. Ali Wright reminds us why trees are amazing and vital to rewilding

Magazine